Hanki AI SEO ILMAISEKSI.

Lue lisää!

Tietosuojakäytäntö Rank Math

Tämä verkkosivusto kerää käyttäjiltään joitain henkilötietoja.

Tämä asiakirja voidaan tulostaa viitteeksi käyttämällä tulostuskomentoa minkä tahansa selaimen asetuksista.

Omistaja ja rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: ONE.COM INTIA PRIVATE LIMITED
Toimisto-osoite: Toimisto nro 2, kerros 5, torni A, rakennus. 9 DLF Cyber City Complex, Phase III, Haryana, Gurgaon, Intia, Pin: 122002

Omistajan yhteyssähköposti: admin@rankmath.com

Kerättyjen tietojen tyypit

Tämän verkkosivuston itse tai kolmansien osapuolien kautta keräämien henkilötietojen joukossa ovat: Tracker; Käyttötiedot; etunimi; sukunimi; Yrityksen nimi; sähköpostiosoite; verkkosivusto; Palvelua käytettäessä välitetyt tiedot; käyttäjätunnus; erilaisia tietoja; yksilölliset laitetunnisteet mainontaan (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA).

Täydelliset tiedot kustakin kerätyistä henkilötiedoista löytyvät tämän tietosuojaselosteen omissa osioissa tai erityisissä selitysteksteissä, jotka näytetään ennen tietojen keräämistä.
Käyttäjä voi luovuttaa henkilötietoja vapaasti, tai käyttötietojen tapauksessa kerätä automaattisesti tätä verkkosivustoa käytettäessä.
Ellei toisin mainita, kaikki tämän verkkosivuston pyytämät tiedot ovat pakollisia, ja näiden tietojen toimittamatta jättäminen voi tehdä tämän verkkosivuston palvelujen tarjoamisen mahdottomaksi. Tapauksissa, joissa tällä verkkosivustolla nimenomaisesti todetaan, että jotkin tiedot eivät ole pakollisia, käyttäjät voivat olla välittämättä näitä tietoja ilman, että se vaikuttaa Palvelun saatavuuteen tai toimintaan.
Käyttäjät, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä henkilötiedot ovat pakollisia, ovat tervetulleita ottamaan yhteyttä Omistajaan.
Tämän verkkosivuston tai tämän verkkosivuston käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – käyttö palvelee käyttäjän tarvitseman palvelun tarjoamista muiden tässä asiakirjassa kuvattujen tarkoitusten lisäksi. ja evästekäytännössä, jos se on saatavilla.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tämän verkkosivuston kautta hankituista, julkaistuista tai jaetuista kolmannen osapuolen henkilötiedoista ja vahvistavat, että heillä on kolmannen osapuolen suostumus tietojen toimittamiseen Omistajalle.

Tietojen käsittelytapa ja -paikka

Käsittelymenetelmät

Omistaja ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin estääkseen tietojen luvattoman käytön, paljastamisen, muuttamisen tai luvattoman tuhoamisen.
Tietojen käsittely tapahtuu tietokoneilla ja/tai IT-työkaluilla noudattaen organisatorisia menettelytapoja ja toimintatapoja, jotka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Omistajan lisäksi tiedoissa voi joissakin tapauksissa olla pääsy tietyntyyppisille vastuuhenkilöille, jotka ovat mukana tämän verkkosivuston toiminnassa (hallinto, myynti, markkinointi, lakiasiat, järjestelmänhallinta) tai ulkopuoliset tahot (kuten kolmannet osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postin välittäjät, isännöintipalveluntarjoajat, IT-yritykset, viestintätoimistot), jotka Omistaja on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetty luettelo näistä osapuolista voidaan pyytää Omistajalta milloin tahansa.

Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja voi käsitellä Käyttäjiin liittyviä henkilötietoja, jos jokin seuraavista pätee:

 • Käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen. Huomautus: Joidenkin lakien mukaan Omistaja voi saada käsitellä henkilötietoja, kunnes käyttäjä vastustaa tällaista käsittelyä ("opt-out"), ilman, että hänen tarvitsee luottaa suostumukseen tai johonkin muuhun seuraavista laillisista perusteista. Tämä ei kuitenkaan päde aina, kun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan tietosuojalainsäädäntöä;
 • Tietojen toimittaminen on tarpeen käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sen sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi;
 • käsittely on tarpeen Omistajaa koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä;
 • käsittely on tarpeen Omistajan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Joka tapauksessa Omistaja auttaa mielellään selventämään käsittelyyn sovellettavaa erityistä oikeusperustaa ja erityisesti sitä, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellytys.

Paikka

Tietoja käsitellään Omistajan toimipisteissä ja muissa paikoissa, joissa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat.

Käyttäjän sijainnista riippuen tiedonsiirtoihin voi sisältyä Käyttäjän tietojen siirtäminen muuhun kuin omaan maahan. Saadakseen lisätietoa tällaisten siirrettyjen tietojen käsittelypaikasta Käyttäjät voivat tarkistaa Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.

Käyttäjillä on myös oikeus saada tietoa Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai kansainväliseen kansainväliseen julkisoikeudelliseen tai kahden tai useamman maan perustamaan järjestöön, kuten YK:hon, siirrettävien tietojen oikeusperustasta ja toteutetuista turvatoimista. Omistaja suojellakseen tietojaan.

Jos tällaista siirtoa tapahtuu, Käyttäjät voivat saada lisätietoja tarkistamalla tämän asiakirjan asiaankuuluvat kohdat tai tiedustella Omistajalta Yhteystiedot-osiossa annettujen tietojen avulla.

Säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin niitä on kerätty tarkoitukseen.

Siksi:

 • Omistajan ja Käyttäjän välisen sopimuksen täyttämiseen liittyviin tarkoituksiin kerätyt henkilötiedot säilytetään, kunnes sopimus on täysin täytetty.
 • Omistajan oikeutettuja etuja varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tällaisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Käyttäjät voivat löytää erityisiä tietoja Omistajan oikeutetuista eduista tämän asiakirjan asianomaisista osioista tai ottamalla yhteyttä Omistajaan.

Omistajalle voidaan antaa lupa säilyttää henkilötietoja pidempään aina, kun Käyttäjä on antanut suostumuksensa tällaiseen käsittelyyn, niin kauan kuin suostumusta ei peruuteta. Lisäksi Omistaja voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään aina, kun se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan umpeuduttua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tiedonsaantioikeutta, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta oikaistaan ja oikeutta siirtää tietoja ei voida panna täytäntöön säilytysajan päätyttyä.

Käsittelyn tarkoitukset

Käyttäjää koskevat tiedot kerätään, jotta Omistaja voi tarjota Palveluaan, noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan, vastata täytäntöönpanopyyntöihin, suojella oikeuksiaan ja etujaan (tai sen Käyttäjien tai kolmansien osapuolten etuja), havaita haitallinen tai vilpillinen toiminta, sekä seuraavat: maksujen käsittely, liikenteen optimointi ja jakelu, Analytics, tunnisteiden hallinta, yhteydenotto käyttäjään, rekisteröinti ja todennus, suoraan tämän verkkosivuston tarjoama rekisteröinti ja todennus, sisällön näyttäminen ulkoisilta alustoilta, tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta, tiedonkeruu , Sosiaaliset ominaisuudet, Isännöinti- ja taustainfrastruktuuri, Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdistaminen, Mainonta ja Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen.

Tarkempia tietoja kuhunkin tarkoitukseen käytetyistä henkilötiedoista Käyttäjä voi katsoa osiossa "Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä".

Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin ja käyttämällä seuraavia palveluita:

Mainonta

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa Käyttäjätietojen käytön mainosviestintätarkoituksiin. Nämä viestit näytetään bannereina ja muina mainoksina tällä verkkosivustolla, mahdollisesti käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella.
Tämä ei tarkoita, että kaikkia henkilötietoja käytetään tähän tarkoitukseen. Tiedot ja käyttöehdot näkyvät alla.
Jotkin alla luetellut palvelut voivat käyttää Trackers-laitteita käyttäjien tunnistamiseen tai ne voivat käyttää käyttäytymiseen perustuvaa uudelleenkohdistustekniikkaa, eli näyttää mainoksia, jotka on räätälöity käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja käytöksen mukaan, mukaan lukien tämän verkkosivuston ulkopuolella havaitut mainokset. Lisätietoja saat asianomaisten palveluiden tietosuojakäytännöistä.
Tällaiset palvelut tarjoavat yleensä mahdollisuuden kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Minkä tahansa alla olevista palveluista tarjoaman opt-out-ominaisuuden lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, miten yleensä voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta tämän asiakirjan erityisessä osiossa "Kuinka kieltäytyä aihepiiriin perustuvasta mainonnasta". .

Google Ad Manager

Google Ad Manager on Google LLC:n tai Google Ireland Limitedin tarjoama mainospalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja jonka avulla Omistaja voi suorittaa mainoskampanjoita Omistajan ulkoisten mainosverkostojen yhteydessä, ellei tässä toisin mainita. asiakirjalla ei ole suoraa yhteyttä.
Jos haluat ymmärtää Googlen tietojen käytön, ota yhteyttä Googlen kumppanikäytäntö.
Tämä palvelu käyttää "DoubleClick"-evästettä, joka seuraa tämän verkkosivuston käyttöä ja käyttäjien käyttäytymistä tarjottujen mainosten, tuotteiden ja palvelujen suhteen.  

Käyttäjät voivat päättää poistaa kaikki DoubleClick-evästeet käytöstä siirtymällä osoitteeseen: Google-mainosasetukset.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

Analytics

Tämän osion sisältämien palveluiden avulla Omistaja voi seurata ja analysoida verkkoliikennettä, ja niitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen seuraamiseen.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics on Google LLC:n ("Google") tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google käyttää kerättyjä tietoja seuratakseen ja tutkiakseen tämän verkkosivuston käyttöä, laatiakseen raportteja toimistaan ja jakaakseen ne muiden Googlen palvelujen kanssa.
Google voi käyttää kerättyjä tietoja oman mainosverkostonsa mainosten kontekstualisointiin ja personointiin.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Facebook Ads -konversioseuranta (Facebook-pikseli)

Facebook Ads -konversioseuranta (Facebook-pikseli) on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama analytiikkapalvelu, riippuen siitä, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää Meta-mainosverkoston tiedot tällä verkkosivustolla suoritettuihin toimintoihin. . Facebook-pikseli seuraa konversioita, jotka voidaan katsoa Facebookin, Instagramin ja Audience Networkin mainoksiksi.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

Google Analyticsin mainonnan raportointiominaisuudet

Tämän verkkosivuston Google Analyticsissa on aktivoitu mainonnan raportointiominaisuudet, jotka keräävät lisätietoja DoubleClick-evästeestä (verkkotoiminta) ja laitteiden mainostunnuksista (sovellustoiminta). Sen avulla Omistaja voi analysoida tiettyä käyttäytymistä ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja (liikennetiedot ja käyttäjien mainosten vuorovaikutustiedot) ja, jos käytössä, demografisia tietoja (tietoja iästä ja sukupuolesta).

Käyttäjät voivat kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä vierailemalla Googlen sivulla Mainosasetukset.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; yksilölliset laitetunnisteet mainontaa varten (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA); erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Google Analyticsin väestötiedot ja kiinnostuksen kohteet -raportit

Google Analyticsin demografiset ja kiinnostuksen kohteet -raportit on Google-mainonnan raportointiominaisuus, joka tarjoaa demografisia ja kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja Google Analyticsissa tälle verkkosivustolle (demografiset tiedot tarkoittavat ikä- ja sukupuolitietoja).

Käyttäjät voivat kieltäytyä Googlen evästeiden käytöstä vierailemalla Googlen sivulla Mainosasetukset.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; yksilölliset laitetunnisteet mainontaan (esimerkiksi Google Advertiser ID tai IDFA).

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Yhteydenotto Käyttäjään

Yhteydenottolomake (tämä verkkosivusto)

Täyttämällä yhteydenottolomakkeen tiedoillaan käyttäjä antaa tälle Verkkosivustolle luvan käyttää näitä tietoja vastatakseen tietopyyntöihin, tarjouspyyntöihin tai muihin lomakkeen otsikossa mainittuihin pyyntöihin.

Käsitellyt henkilötiedot: yrityksen nimi; sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; verkkosivusto.

Postituslista tai uutiskirje (tämä verkkosivusto)

Rekisteröitymällä postituslistalle tai uutiskirjeeseen, Käyttäjän sähköpostiosoite lisätään niiden henkilöiden yhteystietoluetteloon, jotka voivat vastaanottaa sähköpostiviestejä, jotka sisältävät tätä Verkkosivustoa koskevia kaupallisia tai myynninedistämisluonteisia tietoja. Sähköpostiosoitteesi saatetaan myös lisätä tähän luetteloon, kun kirjaudut tälle verkkosivustolle tai olet tehnyt ostoksen.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; Käyttötiedot; verkkosivusto.

Sisällön näyttäminen ulkoisista alustoista

Tämän tyyppisen palvelun avulla voit tarkastella ulkoisilla alustoilla isännöityä sisältöä suoraan tämän verkkosivuston sivuilta ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa.
Tämäntyyppinen palvelu saattaa silti kerätä verkkoliikennetietoja sivuilta, joille palvelu on asennettu, vaikka Käyttäjät eivät käyttäisi sitä.

Gravatar (Automattic Inc.)

Gravatar on Automattic Inc:n tarjoama kuvan visualisointipalvelu, jonka avulla tämä verkkosivusto voi sisällyttää tämänkaltaista sisältöä sivuilleen.
Huomaa, että jos Gravatar-kuvia käytetään kommenttilomakkeissa, kommentoijan sähköpostiosoite tai osa siitä voidaan lähettää Gravatariin – vaikka kommentoija ei olisi kirjautunut kyseiseen palveluun.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

YouTube-videowidget (Google LLC)

YouTube on Google LLC:n tarjoama videosisällön visualisointipalvelu, jonka avulla tämä verkkosivusto voi sisällyttää tämänkaltaista sisältöä sivuilleen.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Maksujen käsittely

Ellei toisin mainita, tämä verkkosivusto käsittelee kaikki maksut luottokortilla, pankkisiirrolla tai muulla tavalla ulkoisten maksupalveluntarjoajien kautta. Yleisesti ja ellei toisin mainita, Käyttäjiä pyydetään antamaan maksutietonsa ja henkilökohtaiset tietonsa suoraan tällaisille maksupalveluntarjoajille. Tämä verkkosivusto ei ole mukana tällaisten tietojen keräämisessä ja käsittelyssä, vaan se saa vain asianomaiselta maksupalveluntarjoajalta ilmoituksen siitä, onko maksu suoritettu onnistuneesti.

Bright Market, LLC d/b/a FastSpring

FastSpring on Bright Market LLC:n tarjoama maksupalvelu, jonka avulla käyttäjät voivat suorittaa verkkomaksuja.

Käsitellyt henkilötiedot: Erityyppiset tiedot palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelypaikka: Katso FastSpringin tietosuojakäytäntö – Tietosuojakäytäntö.

CCPA:n mukaisesti kerättyjen henkilötietojen luokka: Internet-tiedot.

Isännöinti- ja taustainfrastruktuuri

Tämän tyyppisen palvelun tarkoituksena on isännöidä tietoja ja tiedostoja, jotka mahdollistavat tämän verkkosivuston toiminnan ja jakelun, sekä tarjota valmiin infrastruktuurin tämän verkkosivuston tiettyjen ominaisuuksien tai osien suorittamiseksi.

Jotkut alla luetelluista palveluista, jos sellaisia on, voivat toimia maantieteellisesti hajautettujen palvelimien kautta, mikä vaikeuttaa henkilötietojen todellisen säilytyspaikan määrittämistä.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia on Algolia SAS:n tarjoama isännöinti- ja taustapalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: erityyppiset tiedot palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Jalostuspaikka: Ranska – Tietosuojakäytäntö.

Tiedonkeruu

Kuinka laajennus käsittelee tietoja?

Jos etsit käytön seurantaa, kun käytät laajennusta, lue meidän Käytön seuranta -sivulta saat lisätietoja.

Yhteystietojen hallinta ja viestien lähettäminen

Tämän tyyppinen palvelu mahdollistaa sähköposti-, puhelin- tai muiden yhteystietojen tietokannan hallinnan käyttäjän kanssa kommunikoimiseksi.
Nämä palvelut voivat myös kerätä tietoja päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin Käyttäjä on katsonut viestin, sekä milloin käyttäjä oli vuorovaikutuksessa sen kanssa, esimerkiksi napsauttamalla viestissä olevia linkkejä.

Campaign Monitor (Campaign Monitor Pty Ltd)

Campaign Monitor on Campaign Monitor Pty Ltd:n tarjoama sähköpostiosoitteiden hallinta- ja viestien lähetyspalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi; Seurantalaitteet; Käyttötiedot; käyttäjätunnus.

Käsittelypaikka: Australia – Tietosuojakäytäntö.

Tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallinta

Tämän tyyppisen palvelun avulla tämä verkkosivusto voi hallita sähköpostilla tai muilla tavoilla, kuten yhteydenottolomakkeella, saatuja tuki- ja yhteydenottopyyntöjä.
Käsiteltävät henkilötiedot riippuvat Käyttäjän viesteissä antamista tiedoista ja viestintäkeinoista (esim. sähköpostiosoite).

Help Scout (Help Scout Inc.)

Help Scout on Help Scout Inc:n tarjoama tuki- ja yhteydenottopyyntöjen hallintapalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: Palvelun käytön aikana välitetyt tiedot; Tracker; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Rekisteröinti ja todennus

Rekisteröitymällä tai todentamalla käyttäjät antavat tämän verkkosivuston tunnistaa itsensä ja antaa heille pääsyn erityispalveluihin.
Riippuen siitä, mitä alla on kuvattu, kolmannet osapuolet voivat tarjota rekisteröinti- ja todennuspalveluita. Tässä tapauksessa tällä verkkosivustolla on pääsy joihinkin näiden kolmannen osapuolen palveluiden tallentamiin tietoihin rekisteröinti- tai tunnistamistarkoituksiin.
Jotkin alla luetellut palvelut voivat myös kerätä henkilötietoja kohdistamista ja profilointia varten; saadaksesi lisätietoja, katso kunkin palvelun kuvaus.

Facebook-todennus (Meta Platforms, Inc.)

Facebook Authentication on Meta Platforms, Inc:n tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu, joka on yhteydessä Facebookin sosiaaliseen verkostoon.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Google OAuth (Google LLC)

Google OAuth on Google LLC:n tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu, joka on yhdistetty Googlen verkkoon.

Käsitellyt henkilötiedot: erityyppiset tiedot palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

WordPress.com Single Sign On (Automattic Inc.)

WordPress.com Single Sign On on Automattic Inc:n tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu, joka on yhdistetty WordPress.com-verkkoon.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Facebook Oauth

Facebook Oauth on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama rekisteröinti- ja todennuspalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja on yhteydessä Facebookin sosiaaliseen verkostoon.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; erityyppisiä tietoja.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö; Irlanti - Tietosuojakäytäntö.

Rekisteröinnin ja todentamisen tarjoaa suoraan tämä verkkosivusto

Rekisteröitymällä tai todentamalla käyttäjät antavat tämän verkkosivuston tunnistaa itsensä ja antaa heille pääsyn omistettuihin palveluihin. Henkilötietoja kerätään ja säilytetään vain rekisteröintiä tai tunnistamista varten. Kerätyt tiedot ovat vain niitä, jotka ovat tarpeen Käyttäjien pyytämän palvelun tarjoamiseksi.

Suora rekisteröinti (tämä verkkosivusto)

Käyttäjä rekisteröityy täyttämällä rekisteröitymislomakkeen ja antamalla henkilötiedot suoraan tälle verkkosivustolle.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; etunimi; sukunimi.

Uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdistaminen

Tämäntyyppinen palvelu antaa tälle verkkosivustolle ja sen kumppaneille mahdollisuuden tiedottaa, optimoida ja tarjota mainoksia käyttäjän aiemman tämän verkkosivuston käytön perusteella.
Tätä toimintaa helpottaa käyttötietojen seuranta ja Trackersin avulla tietojen kerääminen, joka sitten siirretään kumppaneille, jotka hallinnoivat uudelleenmarkkinointia ja käyttäytymiseen perustuvaa kohdistusta.
Joissakin palveluissa on sähköpostiosoiteluetteloihin perustuva uudelleenmarkkinointivaihtoehto.
Tällaiset palvelut tarjoavat yleensä mahdollisuuden kieltäytyä tällaisesta seurannasta. Minkä tahansa alla olevista palveluista tarjoaman opt-out-ominaisuuden lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, miten yleensä voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta tämän asiakirjan erityisessä osiossa "Kuinka kieltäytyä aihepiiriin perustuvasta mainonnasta". .

Facebookin mukautettu yleisö

Facebook Custom Audience on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiskohdistuspalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan Facebook-mainosverkostoon.

Käyttäjät voivat kieltäytyä Facebookin Trackersin käytöstä mainosten personointiin käymällä tässä kieltäytymissivu.

Käsitellyt henkilötiedot: sähköpostiosoite; Tracker.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Facebookin uudelleenmarkkinointi

Facebookin uudelleenmarkkinointi on Meta Platforms, Inc:n tai Meta Platforms Ireland Limitedin tarjoama uudelleenmarkkinointi- ja käyttäytymiskohdistuspalvelu sen mukaan, kuinka Omistaja hallinnoi tietojenkäsittelyä ja joka yhdistää tämän verkkosivuston toiminnan Facebook-mainosverkostoon.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään; Irlanti - Tietosuojakäytäntö – Jättäytyä syrjään.

Sosiaaliset ominaisuudet

Julkinen profiili (tämä verkkosivusto)

Käyttäjillä voi olla julkisia profiileja, joita muut käyttäjät voivat näyttää. Annettujen henkilötietojen lisäksi tämä profiili voi sisältää Käyttäjien vuorovaikutusta tämän verkkosivuston kanssa.

Käsitellyt henkilötiedot: etunimi; sukunimi; käyttäjätunnus.

Tunnisteiden hallinta

Tämäntyyppinen palvelu auttaa Omistajaa hallitsemaan tällä verkkosivustolla tarvittavia tageja tai komentosarjoja keskitetysti.
Tämä johtaa siihen, että Käyttäjien tiedot kulkevat näiden palvelujen kautta, mikä saattaa johtaa näiden tietojen säilyttämiseen.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager on Google LLC:n tarjoama tunnisteiden hallintapalvelu.

Käsitellyt henkilötiedot: Käyttötiedot.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Liikenteen optimointi ja jakelu

Tämän tyyppinen palvelu antaa tälle verkkosivustolle mahdollisuuden jakaa sisältöään eri maissa sijaitsevilla palvelimilla ja optimoida niiden suorituskykyä.
Mitä henkilötietoja käsitellään, riippuu näiden palvelujen ominaisuuksista ja toteutustavoista. Niiden tehtävänä on suodattaa tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välistä viestintää.
Tämän järjestelmän laajan levinneisyyden vuoksi on vaikea määrittää paikkoja, joihin käyttäjän henkilötietoja mahdollisesti sisältävä sisältö siirretään.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare on Cloudflare Inc:n tarjoama liikenteen optimointi- ja jakelupalvelu.
Tapa, jolla Cloudflare on integroitu, tarkoittaa, että se suodattaa kaiken liikenteen tämän verkkosivuston kautta, eli tämän verkkosivuston ja käyttäjän selaimen välisen viestinnän, samalla kun se mahdollistaa analyyttisten tietojen keräämisen tältä verkkosivustolta.

Käsitellyt henkilötiedot: Tracker; erityyppisiä tietoja palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käsittelypaikka: Yhdysvallat – Tietosuojakäytäntö.

Tietoja kiinnostuksiin perustuvan mainonnan käytöstä poistamisesta

Tässä asiakirjassa lueteltujen palvelujen tarjoamien mahdollisten kieltäytymisominaisuuksien lisäksi Käyttäjät voivat saada lisätietoja siitä, kuinka yleisesti ottaen voidaan kieltäytyä kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta evästekäytännön erityisosiossa.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

Tavaroiden ja palveluiden myynti verkossa

Kerättyjä henkilötietoja käytetään palvelujen tarjoamiseen Käyttäjälle tai tavaroiden myyntiin, mukaan lukien maksu ja mahdollinen toimitus.
Maksun suorittamiseksi kerätyt henkilötiedot voivat sisältää luottokortin, siirtoon käytetyn pankkitilin tai minkä tahansa muun suunnitellun maksutavan. Tämän verkkosivuston keräämien tietojen tyyppi riippuu käytetystä maksujärjestelmästä.

Käyttäjien oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä oikeuksiaan liittyen Omistajan käsittelemiin tietoihinsa.

Käyttäjillä on erityisesti oikeus tehdä seuraavat:

 • Peruuta suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjillä on oikeus peruuttaa suostumus, jos hän on aiemmin antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.
 • Vastustaa tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperusteella kuin suostumuksella. Lisätietoja on alla olevassa osiossa.
 • Pääsy heidän tietoihinsa. Käyttäjillä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Omistaja tietoja, saada tietoja käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio käsiteltävistä tiedoista.
 • Tarkista ja pyydä oikaisua. Käyttäjillä on oikeus tarkistaa tietojensa oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.
 • Rajoittaa heidän tietojensa käsittelyä. Käyttäjillä on oikeus tietyissä olosuhteissa rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tässä tapauksessa Omistaja ei käsittele tietojaan mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin niiden tallentamiseen.
 • Poistetaan tai muuten poistetaan henkilötietonsa. Käyttäjillä on tietyissä olosuhteissa oikeus vaatia tietojensa poistamista Omistajalta.
 • Vastaanota heidän tietonsa ja siirrä ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjillä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, mikäli se on teknisesti mahdollista, siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle esteettä. Tätä säännöstä sovelletaan edellyttäen, että tietoja käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu Käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, johon Käyttäjä on osa, tai sen sopimusta edeltäviin velvoitteisiin.
 • Tee valitus. Käyttäjillä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Yksityiskohdat oikeudesta vastustaa käsittelyä

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, Omistajalle kuuluvaa julkista valtaa käytettäessä tai Omistajan oikeutettuja etuja varten, Käyttäjät voivat vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä erityiseen tilanteeseensa liittyvän syyn. perustella vastalause.

Käyttäjien on kuitenkin tiedettävä, että jos hänen henkilötietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä milloin tahansa perustelematta. Saadakseen tietää, käsitteleekö Omistaja henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat viitata tämän asiakirjan asiaankuuluviin kohtiin.

Kuinka käyttää näitä oikeuksia

Käyttäjän oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt voidaan osoittaa Omistajalle tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Nämä pyynnöt voidaan toteuttaa maksutta, ja Omistaja käsittelee ne mahdollisimman pian ja aina kuukauden kuluessa.

Tämä verkkosivusto käyttää Trackers-ohjelmaa. Saadakseen lisätietoa Käyttäjä voi katsoa Evästekäytäntö.

Lisätietoja tietojen keräämisestä ja käsittelystä

Oikeustoimet

Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin tuomioistuimessa tai vaiheissa, jotka johtavat mahdollisiin oikeustoimiin tämän Verkkosivuston tai siihen liittyvien Palvelujen virheellisestä käytöstä.
Käyttäjä vakuuttaa tietävänsä, että Omistajaa voidaan vaatia luovuttamaan henkilötietoja viranomaisten pyynnöstä.

Lisätietoja Käyttäjän henkilötiedoista

Tämän tietosuojaselosteen sisältämien tietojen lisäksi tämä verkkosivusto voi pyynnöstä tarjota Käyttäjälle lisätietoja ja asiayhteyteen liittyviä tietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Järjestelmälokit ja ylläpito

Käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin tämä verkkosivusto ja kaikki kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta tämän verkkosivuston kanssa (järjestelmälokit), käyttää muita henkilötietoja (kuten IP-osoitetta) tähän tarkoitukseen.

Tiedot eivät sisälly tähän politiikkaan

Omistajalta voidaan milloin tahansa pyytää lisätietoja henkilötietojen keräämisestä tai käsittelystä. Katso yhteystiedot tämän asiakirjan alussa.

Miten "Älä seuraa" -pyyntöjä käsitellään

Tämä verkkosivusto ei tue "Älä seuraa" -pyyntöjä.
Jos haluat selvittää, noudattaako mikään sen käyttämistä kolmannen osapuolen palveluista "Älä seuraa" -pyyntöjä, lue niiden tietosuojakäytännöt.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Omistaja varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjilleen tällä sivulla ja mahdollisesti tällä verkkosivustolla ja/tai - siinä määrin kuin se on teknisesti ja laillisesti mahdollista - lähettämällä ilmoituksen käyttäjille millä tahansa yhteystiedolla, joka on saatavilla omistaja. On erittäin suositeltavaa tarkistaa tämä sivu usein viitaten viimeisimmän muokkauksen päivämäärään, joka on listattu alareunassa.

Mikäli muutokset vaikuttavat Käyttäjän suostumuksen perusteella suoritettuihin käsittelytoimiin, Omistaja kerää tarvittaessa Käyttäjältä uuden suostumuksen.

Henkilötiedot (tai tiedot)

Kaikki tiedot, jotka suoraan, epäsuorasti tai muiden tietojen yhteydessä – mukaan lukien henkilötunnus – mahdollistavat luonnollisen henkilön tunnistamisen tai tunnistettavuuden.

Käyttötiedot

Tämän verkkosivuston (tai tällä verkkosivustolla käytettyjen kolmannen osapuolen palvelujen) kautta automaattisesti kerätyt tiedot, jotka voivat sisältää: tätä verkkosivustoa käyttävien Käyttäjien käyttämien tietokoneiden IP-osoitteet tai verkkotunnusten nimet, URI-osoitteet (yhtenäinen resurssitunnus), pyynnön ajankohta, menetelmä, jolla pyyntö lähetettiin palvelimelle, vastauksena vastaanotetun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilan osoittava numerokoodi (onnistunut lopputulos, virhe jne.), alkuperämaa, Käyttäjän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, erilaiset aikatiedot käyntiä kohden (esim. kullekin sovelluksen sivulle käytetty aika) ja tiedot sovelluksen sisällä seuratusta polusta viitaten erityisesti käyntien järjestykseen. vieraillut sivut ja muut parametrit laitteen käyttöjärjestelmästä ja/tai Käyttäjän IT-ympäristöstä.

Käyttäjä

Tätä Verkkosivustoa käyttävä henkilö, joka, ellei toisin mainita, on sama kuin rekisteröity.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, johon henkilötiedot viittaavat.

Tietojen käsittelijä (tai tietojen valvoja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, julkinen viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä (tai omistaja)

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, mukaan lukien tämän verkkosivuston toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimenpiteet. Rekisterinpitäjä, ellei toisin mainita, on tämän verkkosivuston omistaja.

Tämä verkkosivusto (tai tämä sovellus)

Keinot, joilla Käyttäjän henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Palvelu

Tämän verkkosivuston tarjoama palvelu suhteellisissa ehdoissa (jos saatavilla) ja tällä sivustolla/sovelluksessa kuvatulla tavalla.

Euroopan unioni (tai EU)

Ellei toisin mainita, kaikki tässä asiakirjassa tehdyt viittaukset Euroopan unioniin sisältävät kaikki nykyiset Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot.

Eväste

Evästeet ovat seurantalaitteita, jotka koostuvat käyttäjän selaimeen tallennetuista pienistä tietojoukoista.

Tracker

Tracker ilmaisee minkä tahansa tekniikan – esim. evästeet, yksilölliset tunnisteet, verkkojäljitteet, upotetut skriptit, e-tunnisteet ja sormenjäljet – joka mahdollistaa Käyttäjien seurannan, esimerkiksi käyttämällä tai tallentamalla tietoja Käyttäjän laitteelle.

Lakitiedot

Tämä tietosuojaseloste on laadittu useiden lakien säännösten perusteella, mukaan lukien Art. asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 13/14.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain tätä verkkosivustoa, ellei tässä asiakirjassa toisin mainita.

Viimeisin päivitys: 24. toukokuuta 2023

🇫🇮 Suomi